59.000.000đ

29.997.000đ

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

ĐĂNG KÝ NGAY

CASHCHING
 HỌC CHƯA XONG TIỀN ĐÃ VỀ

Đây là những gì bạn nhận được trong chương trình:

 • Xác định tư duy đúng để trở thành nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp.
 • Lập kế hoạch đầu tư một cách bài bản để kiếm tiền từ thị trường một cách bền vững.
 • Nhận định được xu hướng của thị trường trong ngắn hạn và dài hạn.
 •  Công thức quản trị vốn áp dụng được ngay.
 • Làm chủ 2 chiến lược tối đa hóa lợi nhuận.
 • Xác định được điểm vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ từ các mô hình nến.
 • Kết hợp dữ liệu quá khứ và hiện tại để xác định vùng hội tụ có độ tin cậy cao nhất.
 • Xác định được vùng Hội tụ kỹ thuật đồ thị thực chiến.
 • Quản trị rủi ro theo vùng hội tụ kỹ thuật.
 • Xác định được điểm vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ từ các vùng hội tụ kỹ thuật
 • Kết hợp dữ liệu quá khứ và hiện tại để xác định vùng hội tụ có độ tin cậy cao nhất.

59.000.000đ

29.997.000đ

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

Điền đầy đủ thông tin và bấm xác nhận để đăng ký.

THỜI GIAN ƯU ĐÃI CÒN:
00
00
00
00

Liên kết

Returns & Shipping Policy

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

©2023 Allrights reserved phamthanhbien.com