• You are here:
 • Home »
 • Kiến thức đầu tư

Category Archives for Kiến thức đầu tư

Bản tin chiến lược giao dịch miễn phí

Đây là QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT Phạm Thành Biên và Cộng sự chia sẻ các chiến lược giao dịch miễn phí trong 45 ngày (từ 14/06/2021 đến hết 31/07/2021) giúp Quý Nhà Đầu tư tham khảo và lên chiến lược giao dịch tự tin hơn, nhằm tạo LỢI NHUẬN BỀN VỮNG.

Phạm Thành Biên và Cộng sự sẽ có các THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỆNH, CẬP NHẬT TRẠNG THÁI LỆNH liên tục tại Chanel Telegram theo đường link:  https://t.me/tintrading

Lưu ý:

1. Quản trị rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% tổng số vốn hiện tại. Nếu bạn chưa nắm rõ các công thức quản trị vốn, bạn cần xem lại KIẾN THỨC theo các link sau: 

- Mối quan hệ giữa Vốn - Khối lượng trong Phần 3 - Chuyên đề 1: Gõ cửa thị trường nghìn tỷ.

- Quản trị vốn theo Chuyên đề 6: Quản lý vốn - Chìa khóa thành công

- Phương pháp đầu tư theo "HỘI TỤ KỸ THUẬT" - Chuyên đề 2: Hai mô hình triệu đô trong đầu tư tài chính.

2.  KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

3. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 02422421919 (Đỗ Nhường) hoặc 0399169305 (Kiều Hằng Ebila) để được tư vấn & hỗ trợ.

P/s: Nếu thấy các chiến lược của chúng tôi HỮU ÍCH, bạn hãy để bình luận để giúp Nhà Đầu Tư Mới áp dụng chiến lược của chúng tôi hiệu quả! 

Bản tin số 1246 ngày 20.07.2021 Phiên Mỹ

✪ Bản tin số 1246 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 20.07.2021 PHIÊN MỸ

GOLD +20pips running| TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1815 (GMT+7: 18:15)
Duy trì lệnh sell đã khớp Sell 1817, SL = 1828, TP = 1798

Huỷ lệnh Buy limit


Tham gia thử thách và nhận vé tham dự Miễn Phí chương trình
Tối Đa Hóa Lợi Nhuận một chương trình chuyên sâu trả phí của Phạm Thành Biên.

Link đăng ký tại đây: http://tp.phamthanhbien.com

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1244 ngày 19.07.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1244 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 19.07.2021 PHIÊN Á

TỔNG KẾT TUẦN 2 THÁNG 7 = +110pips
| TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1816 (GMT+7: 7:05)

Sell limit 1818, SL = 1827, TP = 1803


LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1243 ngày 16.07.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1243 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 16.07.2021 PHIÊN ÂU

GOLD +40pips running| TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1825 (GMT+7: 13:45)

Duy trì lệnh đã khớp Sell 1829, SL = 1837, TP = 1818


LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1242 ngày 16.07.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1242 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 16.07.2021 PHIÊN Á

Duy trì bản tin 1241 đã khớp| TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1829 (GMT+7: 7:50)

Duy trì lệnh đã khớp
Sell 1829, SL = 1837, TP = 1818 


LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1241 ngày 15.07.2021 Phiên Mỹ

✪ Bản tin số 1241 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 15.07.2021 PHIÊN MỸ

Huỷ bản tin 1240| TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1826 (GMT+7: 17:45)

Sell limit 1829, SL = 1837, TP = 1818
 

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1240 ngày 15.07.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1240 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 15.07.2021 PHIÊN Á

GOLD SL 100pips| TỔNG LÃI TUẦN = +100 - 100 = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1827 (GMT+7: 08:15)

Buy limit 1817, SL = 1807, TP = 1828

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1239 ngày 14.07.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1239 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 14.07.2021 PHIÊN ÂU

GOLD -10pips running | TỔNG LÃI TUẦN = +100 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1811 (GMT+7: 14:10)

Duy trì lệnh sell đã khớp Sell 1810, SL = 1820, TP = 1801

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1238 ngày 14.07.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1238 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 14.07.2021 PHIÊN Á

GOLD +20pips running | TỔNG LÃI TUẦN = +100 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1808 (GMT+7: 8:00)

Duy trì lệnh sell đã khớp Sell 1810, SL = 1820, TP = 1801

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1237 ngày 13.07.2021 Phiên Mỹ

✪ Bản tin số 1237 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 13.07.2021 PHIÊN ÂU

Hủy lệnh ở bản tin 1236 | TỔNG LÃI TUẦN = +100 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1808 (GMT+7: 16:00)

Sell limit 1810, SL = 1820, TP1 = 1796, TP2 = 1784

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1236 ngày 13.07.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1236 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 13.07.2021 PHIÊN ÂU

Bản tin 1235 chưa khớp| TỔNG LÃI TUẦN = +100 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1810 (GMT+7: 14:00)

Buy limit 1800, SL = 1789, TP1 = 1812, TP2 = 1820

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1235 ngày 13.07.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1235 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 13.07.2021 PHIÊN Á

GOLD TP1 + 100pips | TỔNG LÃI TUẦN = +100 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1811 (GMT+7: 10:10)

Buy limit 1800, SL = 1789, TP1 = 1812, TP2 = 1820


LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1234 ngày 12.07.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1234 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 12.07.2021 PHIÊN ÂU

GOLD + 60pips running | TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1799 (GMT+7: 13:45)

Duy trì lệnh Sell 1805 đã khớp, SL = 1820, TP1 = 1795, TP2 = 1784


LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1233 ngày 12.07.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1233 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 12.07.2021 PHIÊN Á

| TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1807 (GMT+7: 08:36)

Duy trì lệnh Sell 1805 đã khớp, SL = 1820, TP1 = 1795, TP2 = 1784


LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1232 ngày 09.07.2021 Phiên Mỹ

✪ Bản tin số 1232 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 09.07.2021 PHIÊN MỸ

GOLD + 40pips running | TỔNG LÃI TUẦN = -190 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1801 (GMT+7: 19:10)

Duy trì lệnh Sell 1805 đã khớp, SL = 1820, TP1 = 1795, TP2 = 1784


LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1231 ngày 09.07.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1231 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 09.07.2021 PHIÊN ÂU

GOLD + 80pips running | TỔNG LÃI TUẦN = -190 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1797 (GMT+7: 13:30)

Duy trì lệnh Sell 1805 đã khớp, SL = 1820, TP1 = 1795, TP2 = 1784


LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1230 ngày 09.07.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1230 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 09.07.2021 PHIÊN Á

GOLD SL 110pips | TỔNG LÃI TUẦN = -80 - 110 = -190 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1803 (GMT+7: 08:15)

Sell limit 1805, SL = 1820, TP = 1792
LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1228 ngày 08.07.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1228 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 08.07.2021 PHIÊN Á

Duy trì lệnh đã khớp | TỔNG LÃI TUẦN = -80 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1804 (GMT+7: 7:50)

Duy tri lệnh Sell đã khớp 1805, SL= 1816, TP1 = 1792
LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1227 ngày 07.07.2021 Phiên Mỹ

✪ Bản tin số 1227 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 07.07.2021 PHIÊN MỸ

Duy trì lệnh đã khớp | TỔNG LÃI TUẦN = -80 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1806 (GMT+7: 18:50)

Duy tri lệnh Sell đã khớp 1805, SL= 1816, TP1 = 1790
LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên


Bản tin số 1226 ngày 07.07.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1226 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 07.07.2021 PHIÊN ÂU

GOLD TP +30pips| TỔNG LÃI TUẦN = -110 + 30 = -80 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1803 (GMT+7: 13:45)

Sell limit 1805, SL= 1816, TP1 = 1790, TP2 = 1776


LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1225 ngày 07.07.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1225 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 07.07.2021 PHIÊN Á

Duy trì lệnh đã khớp| TỔNG LÃI TUẦN = -110 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1795 (GMT+7: 07:45)

Duy trì lệnh buy 1796 đã khớp, SL = 1783, TP = 1799
Sell limit 1805, SL= 1816, TP1 = 1790, TP2 = 1776
LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1224 ngày 06.07.2021 Phiên Mỹ

✪ Bản tin số 1224 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 06.07.2021 PHIÊN MỸ (CAP NHAT)

| TỔNG LÃI TUẦN = -110 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1791 (GMT+7: 23:30)

Lệnh buy 1796 đã khớp, SL = 1783, TP1 = 1799

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1223 ngày 06.07.2021 Phiên Mỹ

✪ Bản tin số 1223 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 06.07.2021 PHIÊN MỸ

| TỔNG LÃI TUẦN = -110 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1807 (GMT+7: 18:20)

Buy limit 1796, SL = 1783, TP1 = 1812; TP2 = 1821

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1222 ngày 06.07.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1222 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 06.07.2021 PHIÊN ÂU

GOLD SL 110pips| TỔNG LÃI TUẦN = -110 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1805 (GMT+7: 13:40)

Đứng ngoài thị trường

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1221 ngày 06.07.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1221 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 06.07.2021 PHIÊN Á

Duy trì bản tin 1220| TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1792 (GMT+7: 07:50)

Duy trì lệnh đã khớp Sell 1785, SL = 1796, TP = 1773

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1220 ngày 05.07.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1220 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 05.07.2021 PHIÊN ÂU

Duy trì bản tin 1219| TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1790 (GMT+7: 14:15)

Duy trì lệnh đã khớp Sell 1785, SL = 1796, TP = 1773

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1219 ngày 05.07.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1219 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 05.07.2021 PHIÊN Á

| TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1785 (GMT+7: 7:25)

Sell giá hiện tại 1785, SL = 1796, TP = 1773

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1218 ngày 02.07.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1218 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 02.07.2021 PHIÊN ÂU

Duy trì bản tin 1217 | TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1776 (GMT+7: 14:00)

Duy trì lệnh Sell đã khớp Sell 1777, SL = 1788, TP = 1766 (ai đã có trạng thái sell 1773 thì điều chỉnh TP về 1766)
Buy limit 1761, SL = 1748, TP = 1785


LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1217 ngày 02.07.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1217 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 02.07.2021 PHIÊN Á

Duy trì bản tin 1216 | TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1776 (GMT+7: 7:15)

Duy trì lệnh Sell đã khớp Sell 1777, SL = 1788, TP = 1766 (ai đã có trạng thái sell 1773 thì điều chỉnh TP về 1766)
Buy limit 1761, SL = 1748, TP = 1785

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1216 ngày 01.07.2021 Phiên Mỹ

✪ Bản tin số 1216 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 01.07.2021 PHIÊN MỸ

Duy trì bản tin 1215 | TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1777 (GMT+7: 19:20)

Duy trì lệnh sell đã khớp Sell 1777, SL = 1788, TP = 1766 (ai đã có trạng thái sell 1773 thì giữ nguyên)
Buy limit 1761, SL = 1748, TP1 = 1785

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1215 ngày 01.07.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1215 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 01.07.2021 PHIÊN ÂU

Bản tin 1214 chưa khớp | TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1777 (GMT+7: 14:20)

Sell giá hiện tại 1777, SL = 1788, TP = 1766 (ai đã có trạng thái sell 1773 thì giữ nguyên)
Buy limit 1761, SL = 1748, TP1 = 1785

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành BiênBản tin số 1215 ngày 01.07.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1215 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 01.07.2021 PHIÊN ÂU

Bản tin 1214 chưa khớp | TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1777 (GMT+7: 14:20)

Sell giá hiện tại 1777, SL = 1788, TP = 1766 (ai đã có trạng thái sell 1773 thì giữ nguyên)
Buy limit 1761, SL = 1748, TP1 = 1785

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành BiênBản tin số 1214 ngày 01.07.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1214 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 01.07.2021 PHIÊN Á

Bản tin 1213 chưa khớp | TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1768 (GMT+7: 8:10)

Buy limit 1760, SL = 1748, TP1 = 1785

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên


Bản tin số 1213 ngày 30.06.2021 Phiên Mỹ


✪ Bản tin số 1213 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 30.06.2021 PHIÊN MỸ

Bản tin 1212 chưa khớp | TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1759 (GMT+7: 18:30)

Buy limit 1754, SL = 1744, TP1 = 1773

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1212 ngày 30.06.2021 Phiên Âu


✪ Bản tin số 1212 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 30.06.2021 PHIÊN ÂU

Bản tin 1211 chưa khớp | TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1761 (GMT+7: 13:55)

Sell limit 1773, SL = 1787, TP1 = 1746

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1211 ngày 30.06.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1211 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 30.06.2021 PHIÊN Á

Bản tin 1210 chưa khớp | TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1762 (GMT+7: 7:30)

Sell limit 1773, SL = 1787, TP1 = 1746

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1209 ngày 29.06.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1209 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 29.06.2021 PHIÊN ÂU

TỔNG KẾT TUẦN 4 THÁNG 6: +250pips
| TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1776 (GMT+7: 14:00)

Sell limit 1789, SL = 1799, TP1 = 1775, TP2 = 1765

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1208 ngày 25.06.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1208 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 25.06.2021 PHIÊN ÂU

GOLD TP +80pips running | TỔNG LÃI TUẦN = +160 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1778 (GMT+7: 13:30)

Duy trì lệnh đã khớp Sell 1786, SL = 1798, TP = 1768

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1207 ngày 23.06.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1207 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 23.06.2021 PHIÊN Á

GOLD TP +70pips running | TỔNG LÃI TUẦN = +160 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1779 (GMT+7: 8:30)

Duy trì lệnh đã khớp Sell 1786, SL = 1798, TP = 1768

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1206 ngày 22.06.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1206 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 22.06.2021 PHIÊN Á

GOLD TP +20pips running | TỔNG LÃI TUẦN = +160 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1784 (GMT+7: 8:20)

Duy trì lệnh đã khớp Sell 1786, SL = 1798, TP = 1768

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1205 ngày 21.06.2021 Phiên Mỹ

✪ Bản tin số 1205 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 21.06.2021 PHIÊN MỸ

GOLD TP +160pips | TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1782 (GMT+7: 19:00)

Sell limit 1786, SL = 1798, TP = 1768

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1204 ngày 21.06.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1204 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 21.06.2021 PHIÊN Á

TỔNG KẾT TUẦN 3 THÁNG 6: -50pips
| TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1775 (GMT+7: 9:30)

Sell limit 1786, SL = 1798, TP = 1768
Buy limit 1768, SL = 1754, TP = 1784
LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1203 ngày 18.06.2021 Phiên Mỹ

✪ Bản tin số 1203 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 18.06.2021 PHIÊN MỸ

| TỔNG LÃI TUẦN = -220 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1789 (GMT+7: 19:15)

Duy trì lệnh đã khớp Sell 1789, SL = 1799, TP = 1772

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1201 ngày 17.06.2021 Phiên Âu (Cập nhật)

✪ Bản tin số 1201 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 17.06.2021 PHIÊN ÂU

TỔNG LÃI TUẦN = -100 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1810 (GMT+7: 15:08)


Phục hồi sau đó giảm tiếp
- Sử dụng 1/2 khối lượng: Buy 1810, SL = 1798, TP = 1824
- Đồng thời chờ bán: Sellimit 1826, SL = 1836, TP = 1805

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1200 ngày 17.06.2021 Phiên Âu

✪ Bản tin số 1200 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 17.06.2021 PHIÊN ÂU

TỔNG LÃI TUẦN = -100 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1811 (GMT+7: 14:00)

Sell limit 1827, SL = 1836, TP = 1805

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1199 ngày 17.06.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1199 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 17.06.2021 PHIÊN Á

GOLD SL 100pips | TỔNG LÃI TUẦN = -100 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1818 (GMT+7: 08:15AM)

Sell limit 1/2 khối lượng 1829, SL = 1846, TP = 1805

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1198 ngày 16.06.2021 Phiên Mỹ

✪ Bản tin số 1198 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 16.06.2021 PHIÊN MỸ

BẢN TIN 1197 ĐÃ KHỚP | TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1858 (GMT+7: 20:00AM)

Duy trì lệnh Buy 1858, SL = 1848, TP = 1874

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1197 ngày 16.06.2021 Phiên Á

✪ Bản tin số 1197 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 16.06.2021

TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2: Giá hiện tại 1858 (GMT+7: 11:33AM)

Buy 1858, SL = 1848, TP = 1874

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1196 ngày 15.06.2021 Phiên Mỹ

✪ Bản tin số 1196 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 15.06.2021 Phiên MỸ

| TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2.: Giá hiện tại 1864 (GMT+7: 20:10)

Sell limit 1878, SL = 1890, TP = 1860

LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Bản tin số 1195 ngày 14.06.2021 Phiên ÂU

✪ Bản tin số 1195 ✪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ - NGÀY 14.06.2021 Phiên ÂU


TỔNG LÃI TUẦN = 0 pips

GOLD2.: Giá hiện tại 1860 (GMT+7: 13:40)

Sell limit 1874, SL = 1885, TP = 1860

 
LƯU Ý:
@ Lệnh có 2 TP nghĩa là phải chia đôi khối lượng; lệnh 1 (1/2 khối lượng) đặt TP1, lệnh 2 (1/2 khối lượng) đặt TP2. Khi đạt TP1 dịch SL lệnh 2 bằng điểm vào lệnh

@: Quản trị Rủi ro lớn nhất cho mỗi chiến dịch đầu tư không quá 3% số vốn hiện tại

@ KHÔNG VÀO ĐUỔI THEO GIÁ, KHI TẦU ĐÃ RỜI BẾN

Phạm Thành Biên

Đầu tư tài chính là gì? Cách để kiếm lợi nhuận từ thị trường tài chính

Bạn đang có một số tiền nhàn rỗi để đầu tư để chúng cho thể sinh sôi nảy nở ra cho bạn thay vì ở yên và “Án binh bất động”. Thì đầu tư tài chính là một kênh không thể bỏ qua.

Hiện nay trong thời đại công nghệ số với sự bùng nổ sức mạnh về Internet thì đầu tư tài chính đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Vậy đầu tư tài chính là gì? và các cách để kiếm lợi nhuận từ thị trường tài chính như thế nào? Hãy tham khảo bài chia sẻ dưới đây của Biên nhé:

1. Đầu tư tài chính là gì?

Đầu tư tài chính, một cụm  từ nghe có vẻ lý thuyết quá nhỉ. Để đơn giản hóa thì Đầu tư tài chính là việc sử dụng các khoản tiền (nhàn rỗi) đầu tư vào các hoạt động tài chính như: chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu. hàng hóa,… hoặc bỏ vốn vào các doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn liên doanh, mua cổ phần để thu lợi nhuận. Như vậy, bất cứ hình thức đầu tư nào giúp “tiền đẻ ra tiền” cũng đều được xem là đầu tư tài chính.

2. Các thành phần tham gia vào thị trường đầu tư tài chính:

Thị trường tài chính sẽ bao gồm 3 thành phân chính như sau:

 • Hệ thống các nhà thanh khoản: Ngân hàng trung ương, ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư, …
 • Hệ thống các nhà môi giới (Brocker): Các sàn giao dịch
 • Nhà đầu tư: Cá nhân, tổ chức

Trong thời đại công nghệ hiện nay các nhà thanh khoản sẽ dễ dàng kết nối được với các nhà đầu tư thông qua nhà môi giới thông qua kết nối Internet và các nền tảng giao dịch.

3. Các sản phẩm trên thị trường tài chính

Cổ phiếu, trái phiếu: Apple, Samsung, Amazon,…

Hàng hóa:

 • Kim loại quý: Vàng, bạc, …
 • Năng lượng: Dầu thô, Gas,…
 • Nguyên liệu đầu vào sản xuất: Các loại quặng,…
 • Nông sản: Coffee,..
 • Tài sản số: Cryptocurrency
 • Tiền tệ ( Ngoại hối ): Các cặp tiền tệ trên thế giới
 • Chỉ số : VNindex, S&P500, down join index, dollar index

4. Ưu điểm khi tham gia đầu tư tài chính

Thanh khoản: Vấn đề vô cùng quan trọng với các nhà đầu tư. Ở các thị trường khác ví dụ như Bất động sản bạn khó có thể vừa Mua xong và Bán ngay lập tức được. Nhưng ở thị trường tài chính lại khác, khối lượng giao dịch trên thị trường tài chính là vô cùng lớn lến tới 7 nghìn tỷ đô trong ngày. Vì thế bất kỳ bạn muốn Mua hoặc muốn Bán để thu hồi tiền mặt đều đều được mà không sợ một tổ chức nào có thể thao túng được.

Đòn bẩy tài chính linh hoạt: Sẽ có các mức đòn bẩy từ 1:1 – 1:100 tùy các nhà môi giới. Nhưng theo kinh nghiệm của Biên thì mức đòn bẩy hợp lý nhất là 1:5 cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên thế giới.

Ứng dụng công nghệ: Với sự phát triển của Internet như hiện nay thì việc giao dịch trong thị trường đầu tư rất nhanh chóng, lệnh có thể thực thi ngay lập tức và hoàn toàn tự động. Giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các nhà đầu tư.

Kiếm lợi nhuận 2 chiều: Ở trong thị trường đầu tư tài chính thì Chiều Mua hoặc Chiều Bán đều có thể kiếm được lợi nhuận. Điều này rất khó thực hiện được ở các thị trường giao dịch khác.

Tự do về không gian và thời gian: Bạn có thể giao dịch ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời gian nào trừ khi thị trường nghỉ vào cuối tuần chỉ cần một chiếc máy tính hoặc Smart phone có kết nối Internet.

5. Làm thế nào để kiếm được lợi nhuận khi tham gia thị trường tài chính?

Về bản chất thì kiếm lợi nhuận trên thị trường tài chính là tìm kiếm lợi nhuận thông qua Chênh lệch giá cả và chiều lên xuống.

Đầu tư theo xu hướng của thị trường.

 • Khi thị trường tăng trưởng: chúng ta sẽ thực hiện lệnh Mua vào và khi giá đã đi lên một đoạn thì bạn có thể Bán ra hưởng lợi nhuận từ một đoạn chênh lệch đó.
 • Thị trường giảm điểm: Giống như thị trường tăng trưởng nhưng ở đây khi giảm điểm chúng ta sẽ thực hiện lệnh Bán khống ( Ký quỹ một số tiền để Mua các sản phẩm với giá cao và khi thị trường giảm điểm chúng ra sẽ Bán ra để hưởng chênh lệch từ phần đấy.

Đầu tư theo xu hướng thị trường tài chính
Đầu tư theo xu hướng thị trường tài chính

Như bạn có thể thấy phía bên trái (1) là thị trường tăng trưởng. Khi tôi Mua vào một mã cổ phiếu có giá 10$/1 sản phẩm sau 1 thời gian thị trường tăng trưởng đến 15$/ 1 sản phẩm và lúc này tôi sẽ Bán ra để thu về 15$ – 10$ lợi nhuận.

Ngước lại khi thị trường giảm điểm (2) bên phải. Tôi thực hiện lệnh Bán khống tức tại giá 15$/ 1 sản phẩm. Tôi mượn 1 sản phẩm với số tiền kỹ quỹ là 15$ sau đó thị trường giảm điểm về còn 12$/ 1 sản phẩm thì tôi sẽ chốt trạng thái ( Trả lại về cho thị trường ) và hưởng phần chênh lệch giá là 3$.

6. Tổng kết

Như vậy Biên vừa chia sẻ cho quý anh chị vài nét cơ bản nhất về thị trường tài chính. Nếu bạn là người mới bắt đầu thì hãy chuẩn bị cho minh môt nền tảng kiến thức thật vững chắc để có thể tòn tại bền vũng được trên thị trường.

Xem chi tiết qua video tại đây:

Đừng quên nạp thêm kiến thức đầu tư ngay hôm nay nhé!

=> Khám phá ngay!

Lưu ý: Bạn cũng nên xem xét một số Nhà môi giới trước khi tham gia giao dịch nhé. Vì hiện nay có rất nhiều nhà môi giới đang hoạt động bên ngoài và việc của bạn là cần phải chọn nhà môi giới uy tín để tranh tình trạng tiền mất tật mang nhé. Bạn có thể xem qua bài viết về Nhà môi giới và Nhà cái mà Biên chia sẻ nhé.

Bạn có thể xem lại phiên bản video giới thiệu tổng quan về thị trường tài chính mà tôi đang chia sẻ ở trên tại: https://ebila.net/

Nếu bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì hãy để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Biên nhé. Biên sẽ giải đáp các thắc mắc trong thời gian sớm nhất cho thể. Bạn có thể liên hệ với biên qua các kênh sau:

Facebook: https://www.facebook.com/MrPhamThanhBien

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCksDjd9gQcJy4RZipD_NYaA

Kênh chia sẻ tin tức: https://tintrading.net/

Kênh phân tích thị trường: https://cashching.com/

>